Klachtenkompas

Onze fysiotherapiepraktijk probeert op alle mogelijke manieren de beste zorg te bieden. Binnen onze praktijk staan kwaliteit en aandacht voor de patiënt dan ook centraal. Helaas kan het ondanks onze goede bedoelingen voorkomen dat je niet geheel tevreden bent over de behandeling. Mocht je een klacht hebben met betrekken tot je behandeling binnen onze praktijk, dan kun je gebruik maken van onze klachtenregeling. Hieronder zullen deze vier opties verder uitgelegd worden.

1. Overleg met je behandelend fysiotherapeut

Indien je bij ons onder behandeling bent, kunt je je klacht over de behandeling of praktijk altijd melden bij je behandelend fysiotherapeut. Ook wanneer de klacht je eigen fysiotherapeut betreft, geniet deze wijze onze voorkeur. Binnen onze praktijk streven wij immers naar een zo goed mogelijke communicatie tussen behandelaar en cliënt. We zoeken dan ook altijd graag samen naar een mogelijke oplossing.

2. Overleg met de leidinggevende(n) van je behandelend fysiotherapeut

Wanneer je een klacht hebt voorgelegd aan je behandelend fysiotherapeut, maar deze naar je mening niet goed is opgelost, kunt u contact opnemen met zijn/haar leidinggevende(n). Binnen onze praktijk is het mogelijk om samen met de leidinggevende(n) en bij voorkeur ook je behandelend fysiotherapeut hierover in gesprek te gaan. In samenspraak wordt er gezocht naar een oplossing voor alle partijen. Van de uitkomsten zal na afloop een verslag worden geschreven die door beide partijen ondertekend dient te worden. Indien nodig kan er op basis van de klacht een traject worden gestart om herhaling van het probleem in de toekomst te voorkomen.

3. Indienen van een schriftelijke (anonieme) klacht

Het is ook mogelijk om via de schriftelijke weg een klacht in te dienen. Dit kan eventueel ook anoniem. Door het invullen van het online klachtenformulier op de website komt de veilig klacht bij ons terecht. Mocht je hiervoor niet in de gelegenheid zijn, dan is het ook mogelijk om de klacht per post in te dienen.

Indien je gebruik maakt van deze mogelijkheid, verzoeken wij je om het volgende aan te geven:

– De precieze omschrijving van je klacht. Waar ben je precies ontevreden over?

– Welke verbetering je wenst om het probleem in de toekomst te voorkomen

– Eventueel de naam van de persoon waar de klacht betrekking op heeft

4. Gebruik maken van de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Wanneer je klacht door middel van bovenstaande drie opties niet naar tevredenheid is afgehandeld, bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten (KNGF).

Hoe je dit doet, is te lezen op www.defysiotherapeut.com of in de patiëntfolder van de KNGF “Als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut”.