AANVULLENDE INFORMATIE

Belangrijk om te weten

Wij hebben geen contract met onderstaande zorgverzekeraars:

• CZ Groep
• VGZ Groep
• Menzis Groep
• ONVZ Groep

Meer informatie over jouw zorgverzekering vind je hier.